ENGLISH

Fascinated by modern time(s) and contemporary phenomena in our culture, with all her trends, innovations and developments, I gain more indebt knowledge trough both old as well as through new media. Via newspapers and magazines to television and internet sites. I fathom the era I live in: I catch an image and try to strip it from mystery or any kind of ‘spell’.

From contemporary still lives and self-willed portraits, volatile share prices and the ‘united’ Europe with her symbols, to the bizarre world stage where nothing is what it seems: to make drop the mask that’s being held up.

The paintings and drawings find there inspiration in the news as it can be received daily, per hour and sometimes even per minute. Often filtered, sometimes coloured and censured but always strong and powerful.
What I ask myself as an artist is the following: When is the news new, in which form and context, what is its content, does it contribute, reject, shock? Is it that strong and dominant or is the news not that interesting at all? Maybe the last is not that relevant, eventually I determine in my paintings and drawings if the image exist or maybe gains a right to exist.

Perhaps more important is how I can un-colour or add more colours to it, make more combinations, expose an ideal or a thought, renew it or see the news as an autonomous fact or bring up an alternative.

Completely different from painting is my work within the landscape architecture through the company Paul van Beek Landschappen BNT. We develop with several parties, visions, designs and built results for landscape architectural and urban development projects, where not only the design process and design production have a key role, but the management process with all her participants, interest groups and all those concerned as well.

What both working fields do have in common is the transformation of the living environment. This is an ongoing and inevitable process, everything is continuously subject to change. Still I am intrigued and captivated to take a place in both spheres to create: giving identity to people, events, experiences and things, so that they can relate to each other in a different way.

 

NEDERLANDS

‘De mens is als een hol vat waar de geschiedenis door heen stroomt…….’

Etty Hillesum

Gefascineerd door het nieuwe in onze cultuur, met al haar trends, innovaties en ontwikkeling, verdiep ik me in zowel oude als nieuwe media, van kranten en tijdschriften tot televisie en internetsites om de tijd waarin ik leef te doorgronden, in beelden te vatten en ze te ontdoen van hun betovering.

Van eigentijdse stillevens en eigenwijze portretten, vluchtige aandelenkoersen op rij en van het ‘één geworden’ Europa met haar symbolen tot het bizarre wereldtoneel waar niets is wat het lijkt: het masker wat voorgehouden wordt te laten vallen.

De schilderijen en tekeningen vinden hun inspiratie in het nieuws wat dagelijks per uur en soms per minuut ontvangen kan worden. Vaak is dat nieuws al gefilterd, soms gekleurd en gecensureerd, maar vaak krachtig en machtig. Wat ik mij als beeldend kunstenaar afvraag is het volgende: Wanneer is het nieuws nieuw, in welke vorm en context, wat is eigenlijk inhoud, draagt het bij, verwerpt het, schokt het? Is het wel zo sterk en heersend of is het nieuws helemaal niet interessant? Misschien is dat laatste niet relevant immers uiteindelijk bepaal ikzelf in mijn beelden of het bestaat c.q. bestaanrecht heeft.

Wellicht belangrijker is hoe ik de beelden kan ontkleuren of hoe ik er nog meer kleuren aan toe kan voegen, combinaties kan maken, een achterliggende gedachte bloot kan leggen, het kan vernieuwen of het nieuws als autonoom gegeven kan beschouwen en een alternatief kan aandragen.

Van geheel andere aard is mijn werk binnen de landschaparchitectuur. Vanuit Paul van Beek landschappen BNT ontwikkelen wij altijd samen met meerdere partijen, visies, ontwerpen en/of gebouwde resultaten voor landschapsarchitectonische en stedenbouwkundige projecten, waarin niet alleen ontwerpproces en de ontwerpproductie een centrale plaats in nemen maar evenzo het ‘management proces’ met al haar deelnemers, belanghebbenden en betrokkenen.

Wat beide werkgebieden met elkaar gemeen hebben is de transformatie van de ‘leefwereld’. Deze gaat onverminderd en onvermijdelijk door, alles is aan verandering onderhevig. Het blijft mij intrigeren en boeien om in beide ‘sferen’ een plaats in te nemen om te creëren: mensen, gebeurtenissen, ervaringen en dingen hun eigen identiteit te geven die nieuwe relaties aan kunnen gaan.